HÒA THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM (1930 – 2009)

Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

BẬC DANH TĂNG CỦA THỜI ĐẠI
VỊ TỔ KHAI SÁNG PHẬT GIÁO PHÁP CỔ SƠN, ĐÀI LOAN

Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm sinh năm 1930, trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 13 tuổi (1943), Ngài xuất gia tại chùa Quảng Giáo.

Sau khi xuất gia không bao lâu, do thời cuộc chiến tranh loạn lạc, năm 1949, Ngài đầu quân nhập ngũ, nhằm báo đáp ơn quốc gia, trong thời gian phục vụ quân dịch, Ngài tình cờ gặp Ngài Linh Nguyên lão Hòa Thượng cũng đang phục vụ trong quân đội và được Ngài truyền thọ giáo pháp thiền tông. Sau 10 năm phục vụ quân dịch, Ngài tái xuất gia với Hòa Thượng Đông Sơ vào năm 1959.

Tái xuất gia được 2 năm, Ngài quyết định nhập thất, nghiên cứu và hành trì Phật Pháp, trong thời gian nhập thất, Ngài đã hoàn thành 9 tác phẩm quan trọng, làm cơ sở cho công cuộc hoằng pháp sau này như: So Sánh Tôn Giáo Học, Giới Luật học cương yếu, Chánh Tín Phật Pháp…. Sau 6 năm miên mật hành trì, Ngài nhận thấy Phật Pháp thậm thâm vi diệu là thế, nhưng người thật sự hiểu được Phật lý thì không bao nhiêu, nên từ đó Ngài phát nguyện hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, chấn hưng nền học thuật Phật giáo.

Ngài là người sáng lập Sở Nghiên cứu Phật học Trung Hoa, Pháp Cổ Sơn, Tăng Già Đại Học, Pháp Cổ Đại Học, Xã Hội Đại Học… Trong nước, ngài tổ chức, thành lập các khóa tu thiền, văn hóa giáo dục, quỹ từ thiện… Các đạo tràng trực thuộc có mặt khắp châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Đại Dương.

Ngài là nhà giáo dục, nhà văn nhưng trước hết ngài là một danh tăng Phật giáo nổi tiếng thế giới. Những năm tháng cuối đời ngài dốc hết sức mình vào việc đề xướng phong trào “bảo vệ môi trường tâm linh”, “hòa hợp chủng tộc” và “hòa bình thế giới”. Trong những giải thưởng mà các tổ chức, nhà nước phong tặng cho ngài có giải thưởng văn hóa của Tổng thống Đài Loan, giải thưởng văn hóa của Viện Hành chính, giải thưởng sáng tác văn nghệ Trung Sơn, giải thưởng tác phẩm hay của Hội Học thuật Trung Sơn…

Ngài có hơn 100 tác phẩm hiện đã được dịch thành nhiều thứ tiếng. Ngài từng nhận lời mời tham gia viết cho các tờ báo lớn như “Trung Hoa nhật báo”, “Trung ương nhật báo” “Liên hợp báo” “Trung Quốc thời báo” “Tự do thời báo”…

Chương trình truyền hình hoằng pháp “Đại Pháp cổ” của ngài đã thành lập và duy trì hơn 10 năm nay rất được khán giả chào đón bởi nội dung thiết thực, dễ áp dụng vào đời sống thực tế. Cuốn sách các bạn có trong tay chính là nội dung của những chương trình đó với mục đích đưa ra phương pháp giải quyết các vấn đề khó khăn trong môi trường làm việc công sở theo trí tuệ Phật giáo.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm viên tịch tại Đài Loan vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ ba, 3-2-2009, thọ thế 80 tuổi đời. Sự ra đi của cố Hòa Thượng là một mất mát to lớn cho nền Phật học của Phật Giáo thế giới hiện nay.

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Tu Trong Công Việc

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Bình An Trong Nhân Gian

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

An Lạc Từ Tâm

Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Buông Xả Phiền Não