Tác giả Nguyễn Hiến Lê
Tác giả Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế.

Nguyễn Hiến Lê, một trong những tác giả, dịch giả truyền cảm hứng nhất tại Việt Nam từ những năm 1950. Ông đã chuyển ngữ nhiều cuốn sách phát triển bản thân nổi tiếng, được nhiều thế hệ yêu thích, nhưng có lẽ, Đắc nhân tâm chính là dấu son nổi bật nhất ông đem tới độc giả Việt Nam. Ông chính là Cha đỡ đầu, người đặt cái tên Đắc Nhân tâm sáng tạo tài tình từ tên gốc ( How to win friends and influence people) đầu tiên tại Việt Nam.

Rất nhiều bản dịch sau đã học tập Nguyễn Hiến Lê sử dụng tên Đắc nhân tâm cho bản dịch. Nhưng bản dịch của Nguyễn Hiến lê vẫn luôn là bản dịch đầu tiên, tài tình, uyên bác, nhẹ nhàng, để lại dấu ấn trong lòng người đọc nhất. Biết bao thế hệ thành công đều chia sẻ “Nếu đọc Đắc nhân tâm, hãy tìm đúng bản dịch của Nguyễn Hiến Lê để thấy được sự thân thuộc trong đó”.