HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Click đúp vào Central Idea rồi gõ tên chủ đề của sơ đồ → Nhấn giữ hình tròn màu đỏ rồi kéo để tạo nhánh phụ, làm tương tự để tạo nhánh nhỏ hơn, bạn có thể thay đổi kích thước chữ, kiểu chữ, màu chữ… tại phần InspectorMuốn phóng to thu nhỏ thì chỉnh ở phần NavigatorMuốn ẩn các phần này thì click chuột vào nút tương ứng ở góc phải bên dưới. Muốn di chuyển sơ đồ, bạn nhấn giữ vùng màu trắng bất kỳ rồi kéo.

CÁCH LƯU SƠ ĐỒ TƯ DUY: Chọn Mind map → Export As Image → Click chuột phải vào sơ đồ vừa vẽ chọn Save Image As (Lưu hình ảnh thành) → Chọn nơi lưu rồi bấm Save. Muốn lưu sơ đồ để sau này vẽ tiếp thì bấm Mind map → Save, muốn mở lên thì chọn Mind map → Open → Chọn sơ đồ.