Với công cụ lấy nhanh mã màu tại trang này, bạn sẽ nhanh chóng tìm được mã màu HTML, CSS, RGB phù hợp với nhu cầu của công việc hiện tại mà không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm hoặc cài đặt thêm các công cụ thứ ba khác vào trình duyệt cũng như trên trên máy tính.

BanTuHoc.Com đã tổng hợp lại gần như đầy đủ các mã màu hiện có trên Internet cũng như tích hợp thêm công cụ React Color sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được mã màu cần dùng cũng như biết được màu sắc được chọn từ bộ mã màu bên dưới sẽ được hiển thị như thế nào trên trình duyệt.

Bảng mã màu cơ bản

MàuTên màuHex Code
#RRGGBB
Decimal Code
(R,G,B)
Black#000000(0,0,0)
White#FFFFFF(255,255,255)
Red#FF0000(255,0,0)
Lime#00FF00(0,255,0)
Blue#0000FF(0,0,255)
Yellow#FFFF00(255,255,0)
Cyan / Aqua#00FFFF(0,255,255)
Magenta / Fuchsia#FF00FF(255,0,255)
Silver#C0C0C0(192,192,192)
Gray#808080(128,128,128)
Maroon#800000(128,0,0)
Olive#808000(128,128,0)
Green#008000(0,128,0)
Purple#800080(128,0,128)
Teal#008080(0,128,128)
Navy#000080(0,0,128)

Bảng mã màu của các mạng xã hội phổ biến

Mạng xã hộiRGB ValuesHex CodeMàu hiển thị
Facebook59,89,152#3b5998
Twitter85,172,238#55acee
Google+220,78,65#dc4e41
Pinterest189,8,28#bd081c
LinkedIn0,119,181#0077b5
Digg0,0,0#000000
Delicious51,153,255#3399ff
Stumbleupon235,73,36#eb4924
Tumblr53,70,92#00405d
Vkontakte69,102,142#45668e
Flattr246,124,26 / 51,141,17#f67c1a / #338d11
Reddit255,69,0#ff4500
Buffer0, 0, 0#000000
Weibo206,17,38#ce1126
Pocket239,64,86#ef4056
Xing2,100,102 / 207,220,0#026466 / #cfdc00
Odnoklassniki237,129,43#ed812b
WhatsApp67,216,84#43d854
Menéame255,100,0#ff6400
Blogger245,125,0#f57d00
Amazon0,0,0 / 255,153,0#000000 / #ff9900
Yahoo Mail65,0,147#410093
Gmail234,67,53#ea4335
Newsvine0,180,136#00b488
Evernote45,190,96#2dbe60
MySpace0, 64, 93#00405d
Viadeo240,115,85#f07355
Line0,195,0#00c300
Flipboard225,40,40#e12828
Yummly0, 64, 93#00405d
Viber0, 64, 93#00405d
Telegram0, 64, 93#00405d
Instagram63,114,155#3f729b
YouTube205,32,31#cd201f
Vimeo26,183,234#1ab7ea
Foursquare0, 64, 93#00405d
Behance23,105,255#1769ff
Github0, 64, 93#00405d
Skype0,175,240#00aff0
Snapchat255,250,55#fffa37

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB thông dụng

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011
Tên màuMã màuTông màu
Black#000000Black
Gunmetal#2C3539Gunmetal
Midnight#2B1B17Midnight
Charcoal#34282CCharcoal
Dark Slate Gray#25383CDark Slate Grey
Oil#3B3131Oil
Black Cat#413839Black Cat
Black Eel#463E3FBlack Eel
Black Cow#4C4646Black Cow
Gray Wolf#504A4BGray Wolf
Vampire Gray#565051Vampire Gray
Gray Dolphin#5C5858Gray Dolphin
Carbon Gray#625D5DCarbon Gray
Ash Gray#666362Ash Gray
Cloudy Gray#6D6968Cloudy Gray
Smokey Gray#726E6DSmokey Gray
Gray#736F6EGray
Granite#837E7CGranite
Battleship Gray#848482Battleship Gray
Gray Cloud#B6B6B4Gray Cloud
Gray Goose#D1D0CEGray Goose
Platinum#E5E4E2Platinum
Metallic Silver#BCC6CCMetallic Silver
Blue Gray#98AFC7Blue Gray
Light Slate Gray#6D7B8DLight Slate Gray
Slate Gray#657383Slate Gray
Jet Gray#616D7EJet Gray
Mist Blue#646D7EMist Blue
Marble Blue#566D7EMarble Blue
Slate Blue#737CA1Slate Blue
Steel Blue#4863A0Steel Blue
Blue Jay#2B547EBlue Jay
Dark Slate Blue#2B3856Dark Slate Blue
Midnight Blue#151B54Midnight Blue
Navy Blue#000080Navy Blue
Blue Whale#342D7EBlue Whale
Lapis Blue#15317ELapis Blue
Cornflower Blue#151B8DCornflower Blue
Earth Blue#0000A0Earth Blue
Cobalt Blue#0020C2Cobalt Blue
Blueberry Blue#0041C2Blueberry Blue
Sapphire Blue#2554C7Sapphire Blue
Blue Eyes#1569C7Blue Eyes
Royal Blue#2B60DERoyal Blue
Blue Orchid#1F45FCBlue Orchid
Blue Lotus#6960ECBlue Lotus
Light Slate Blue#736AFFLight Slate Blue
Slate Blue#357EC7Slate Blue
Silk Blue#488AC7Silk Blue
Blue Ivy#3090C7Blue Ivy
Blue Koi#659EC7Blue Koi
Columbia Blue#87AFC7Columbia Blue
Baby Blue#95B9C7Baby Blue
Light Steel Blue#728FCELight Steel Blue
Ocean Blue#2B65ECOcean Blue
Blue Ribbon#306EFFBlue Ribbon
Blue Dress#157DECBlue Dress
Dodger Blue#1589FFDodger Blue
Cornflower Blue#6495EDCornflower Blue
Sky Blue#6698FFSky Blue
Butterfly Blue#38ACECButterfly Blue
Iceberg#56A5ECIceberg
Crystal Blue#5CB3FFCrystal Blue
Deep Sky Blue#3BB9FFDeep Sky Blue
Denim Blue#79BAECDenim Blue
Light Sky Blue#82CAFALight Sky Blue
Sky Blue#82CAFFSky Blue
Jeans Blue#A0CFECJeans Blue
Blue Angel#B7CEECBlue Angel
Pastel Blue#B4CFECPastel Blue
Sea Blue#C2DFFFSea Blue
Powder Blue#C6DEFFPowder Blue
Coral Blue#AFDCECCoral Blue
Light Blue#ADDFFFLight Blue
Robin Egg Blue#BDEDFFRobin Egg Blue
Pale Blue Lily#CFECECPale Blue Lily
Light Cyan#E0FFFFLight Cyan
Water#EBF4FAWater
AliceBlue#F0F8FFAliceBlue
Azure#F0FFFFAzure
Light Slate#CCFFFFLight Slate
Light Aquamarine#93FFE8Light Aquamarine
Electric Blue#9AFEFFElectric Blue
Aquamarine#7FFFD4Aquamarine
Cyan or Aqua#00FFFFCyan or Aqua
Tron Blue#7DFDFETron Blue
Blue Zircon#57FEFFBlue Zircon
Blue Lagoon#8EEBECBlue Lagoon
Celeste#50EBECCeleste
Blue Diamond#4EE2ECBlue Diamond
Tiffany Blue#81D8D0Tiffany Blue
Cyan Opaque#92C7C7Cyan Opaque
Blue Hosta#77BFC7Blue Hosta
Northern Lights Blue#78C7C7Northern Lights Blue
Medium Turquoise#48CCCDMedium Turquoise
Turquoise#43C6DBTurquoise
Jellyfish#46C7C7Jellyfish
Mascaw Blue Green#43BFC7Mascaw Blue Green
Light Sea Green#3EA99FLight Sea Green
Dark Turquoise#3B9C9CDark Turquoise
Sea Turtle Green#438D80Sea Turtle Green
Medium Aquamarine#348781Medium Aquamarine
Greenish Blue#307D7EGreenish Blue
Grayish Turquoise#5E7D7EGrayish Turquoise
Beetle Green#4C787EBeetle Green
Teal#008080Teal
Sea Green#4E8975Sea Green
Camouflage Green#78866BCamouflage Green
Hazel Green#617C58Hazel Green
Venom Green#728C00Venom Green
Fern Green#667C26Fern Green
Dark Forrest Green#254117Dark Forrest Green
Medium Sea Green#306754Medium Sea Green
Medium Forest Green#347235Medium Forest Green
Seaweed Green#437C17Seaweed Green
Pine Green#387C44Pine Green
Jungle Green#347C2CJungle Green
Shamrock Green#347C17Shamrock Green
Medium Spring Green#348017Medium Spring Green
Forest Green#4E9258Forest Green
Green Onion#6AA121Green Onion
Spring Green#4AA02CSpring Green
Lime Green#41A317Lime Green
Clover Green#3EA055Clover Green
Green Snake#6CBB3CGreen Snake
Alien Green#6CC417Alien Green
Green Apple#4CC417Green Apple
Yellow Green#52D017Yellow Green
Kelly Green#4CC552Kelly Green
Zombie Green#54C571Zombie Green
Frog Green#99C68EFrog Green
Green Peas#89C35CGreen Peas
Dollar Bill Green#85BB65Dollar Bill Green
Dark Sea Green#8BB381Dark Sea Green
Iguana Green#9CB071Iguana Green
Avocado Green#B2C248Avocado Green
Pistachio Green#9DC209Pistachio Green
Salad Green#A1C935Salad Green
Hummingbird Green#7FE817Hummingbird Green
Nebula Green#59E817Nebula Green
Stoplight Go Green#57E964Stoplight Go Green
Algae Green#64E986Algae Green
Jade#5EFB6EJade Green
Green#00FF00Green
Emerald Green#5FFB17Emerald Green
Lawn Green#87F717Lawn Green
Chartreuse#8AFB17Chartreuse
Dragon Green#6AFB92Dragon Green
Mint Green#98FF98Mint green
Green Thumb#B5EAAAGreen Thumb
Light Jade#C3FDB8Light Jade
Tea Green#CCFB5DTea Green
Green Yellow#B1FB17Green Yellow
Slime Green#BCE954Slime Green
Goldenrod#EDDA74Goldenrod
Harvest Gold#EDE275Harvest Gold
Sun Yellow#FFE87CSun Yellow
Yellow#FFFF00Yellow
Corn Yellow#FFF380Corn Yellow
Parchment#FFFFC2Parchment
Cream#FFFFCCCream
Lemon Chiffon#FFF8C6Lemon Chiffon
Cornsilk#FFF8DCCornsilk
Beige#F5F5DCBeige
AntiqueWhite#FAEBD7AntiqueWhite
BlanchedAlmond#FFEBCDBlanchedAlmond
Vanilla#F3E5ABVanilla
Tan Brown#ECE5B6Tan Brown
Peach#FFE5B4Peach
Mustard#FFDB58Mustard
Rubber Ducky Yellow#FFD801Rubber Ducky Yellow
Bright Gold#FDD017Bright Gold
Golden#EAC117Golden brown
Macaroni and Cheese#F2BB66Macaroni and Cheese
Saffron#FBB917Saffron
Beer#FBB117Beer
Cantaloupe#FFA62FCantaloupe
Bee Yellow#E9AB17Bee Yellow
Brown Sugar#E2A76FBrown Sugar
BurlyWood#DEB887BurlyWood
Deep Peach#FFCBA4Deep Peach
Ginger Brown#C9BE62Ginger Brown
School Bus Yellow#E8A317School Bus Yellow
Sandy Brown#EE9A4DSandy Brown
Fall Leaf Brown#C8B560Fall Leaf Brown
Gold#D4A017Gold
Sand#C2B280Sand
Cookie Brown#C7A317Cookie Brown
Caramel#C68E17Caramel
Brass#B5A642Brass
Khaki#ADA96EKhaki
Camel brown#C19A6BCamel brown
Bronze#CD7F32Bronze
Tiger Orange#C88141Tiger Orange
Cinnamon#C58917Cinnamon
Dark Goldenrod#AF7817Dark Goldenrod
Copper#B87333Copper
Wood#966F33Wood
Oak Brown#806517Oak Brown
Moccasin#827839Moccasin
Army Brown#827B60Army Brown
Sandstone#786D5FSandstone
Mocha#493D26Mocha
Taupe#483C32Taupe
Coffee#6F4E37Coffee
Brown Bear#835C3BBrown Bear
Red Dirt#7F5217Red Dirt
Sepia#7F462CSepia
Orange Salmon#C47451Orange Salmon
Rust#C36241Rust
Red Fox#C35817Red Fox
Chocolate#C85A17Chocolate
Sedona#CC6600Sedona
Papaya Orange#E56717Papaya Orange
Halloween Orange#E66C2CHalloween Orange
Pumpkin Orange#F87217Pumpkin Orange
Construction Cone Orange#F87431Construction Cone Orange
Sunrise Orange#E67451Sunrise Orange
Mango Orange#FF8040Mango Orange
Dark Orange#F88017Dark Orange
Coral#FF7F50Coral
Basket Ball Orange#F88158Basket Ball Orange
Light Salmon#F9966BLight Salmon
Tangerine#E78A61Tangerine
Dark Salmon#E18B6BDark Salmon
Light Coral#E77471Light Coral
Bean Red#F75D59Bean Red
Valentine Red#E55451Valentine Red
Shocking Orange#E55B3CShocking Orange
Red#FF0000Red
Scarlet#FF2400Scarlet
Ruby Red#F62217Ruby Red
Ferrari Red#F70D1AFerrari Red
Fire Engine Red#F62817Fire Engine Red
Lava Red#E42217Lava Red
Love Red#E41B17Love Red
Grapefruit#DC381FGrapefruit
Chestnut Red#C34A2CChestnut Red
Cherry Red#C24641Cherry Red
Mahagany#C04000Mahogany
Chilli Pepper#C11B17Chilli Pepper
Cranberry#9F000FCranberry
Red Wine#990012Red Wine
Burgundy#8C001ABurgundy
Blood Red#7E3517Blood Red
Sienna#8A4117Sienna
Sangria#7E3817Sangria
Firebrick#800517Firebrick
Maroon#810541Maroon
Plum Pie#7D0541Plum Pie
Velvet Maroon#7E354DVelvet Maroon
Plum Velvet#7D0552Plum Velvet
Rosy Finch#7F4E52Rosy Finch
Puce#7F5A58Puce
Dull Purple#7F525DDull Purple
Rosy Brown#B38481Rosy Brown
Khaki Rose#C5908EKhaki Rose
Pink Bow#C48189Pink Bow
Lipstick Pink#C48793Lipstick Pink
Rose#E8ADAARose
Desert Sand#EDC9AFDesert Sand
Pig Pink#FDD7E4Pig Pink
Cotton Candy#FCDFFFCotton Candy
Pink Bubblegum#FFDFDDPink Bubblegum
Misty Rose#FBBBB9Misty Rose
Pink#FAAFBEPink
Light Pink#FAAFBALight Pink
Flamingo Pink#F9A7B0Flamingo Pink
Pink Rose#E7A1B0Pink Rose
Pink Daisy#E799A3Pink Daisy
Cadillac Pink#E38AAECadillac Pink
Carnation Pink#F778A1Carnation Pink
Blush Red#E56E94Blush Red
Hot Pink#F660ABHot Pink
Watermelon Pink#FC6C85Watermelon Pink
Violet Red#F6358AViolet Red
Deep Pink#F52887Deep Pink
Pink Cupcake#E45E9DPink Cupcake
Pink Lemonade#E4287CPink Lemonade
Neon Pink#F535AANeon Pink
Magenta#FF00FFMagenta
Dimorphotheca Magenta#E3319DDimorphotheca Magenta
Bright Neon Pink#F433FFBright Neon Pink
Pale Violet Red#D16587Pale Violet Red
Tulip Pink#C25A7CTulip Pink
Medium Violet Red#CA226BMedium Violet Red
Rogue Pink#C12869Rogue Pink
Burnt Pink#C12267Burnt Pink
Bashful Pink#C25283Bashful Pink
Carnation Pink#C12283Carnation Pink
Plum#B93B8FPlum
Viola Purple#7E587EViola Purple
Purple Iris#571B7EPurple Iris
Plum Purple#583759Plum Purple
Indigo#4B0082Indigo
Purple Monster#461B7EPurple Monster
Purple Haze#4E387EPurple Haze
Eggplant#614051Eggplant
Grape#5E5A80Grape
Purple Jam#6A287EPurple Jam
Dark Orchid#7D1B7EDark Orchid
Purple Flower#A74AC7Purple Flower
Medium Orchid#B048B5Medium Orchid
Purple Amethyst#6C2DC7Purple Amethyst
Dark Violet#842DCEDark Violet
Violet#8D38C9Violet
Purple Sage Bush#7A5DC7Purple Sage Bush
Lovely Purple#7F38ECLovely Purple
Purple#8E35EFPurple
Aztech Purple#893BFFAztech Purple
Medium Purple#8467D7Medium Purple
Jasmine Purple#A23BECJasmine Purple
Purple Daffodil#B041FFPurple Daffodil
Tyrian Purple#C45AECTyrian Purple
Crocus Purple#9172ECCrocus Purple
Purple Mimosa#9E7BFFPurple Mimosa
Heliotrope Purple#D462FFHeliotrope Purple
Crimson#E238ECCrimson
Purple Dragon#C38EC7Purple Dragon
Lilac#C8A2C8Lilac
Blush Pink#E6A9ECBlush Pink
Mauve#E0B0FFMauve
Wiseria Purple#C6AEC7Wiseria Purple
Blossom Pink#F9B7FFBlossom Pink
Thistle#D2B9D3Thistle
Periwinkle#E9CFECPeriwinkle
Lavender Pinocchio#EBDDE2Lavender Pinocchio
Lavender#E3E4FALavender
Pearl#FDEEF4Pearl
SeaShell#FFF5EESeaShell
Milk White#FEFCFFMilk White
White#FFFFFFWhite