David Simon, M.D
David Simon, M.D

David Simon là một Bác sỹ nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học cơ thể. Là một nhà thần kinh học và chuyên gia được chứng nhận bởi hội đồng quản trị về y học Ayurveda và các nghệ thuật chữa bệnh truyền thống khác, ông đã mang đến một viễn cảnh độc đáo cho mối quan hệ giữa tâm trí, cảm xúc và sức khỏe. Năm 1996, ông đồng sáng lập và đảm nhận vai trò giám đốc y tế của Trung tâm Sức khỏe Chopra, nơi ông đóng vai trò là động lực trong việc phát triển và lãnh đạo các chương trình, hội thảo và tĩnh tâm về y học cơ thể, chữa bệnh bằng cảm xúc, và tâm linh. David cũng là tác giả của nhiều cuốn sách chăm sóc sức khỏe phổ biến, bao gồm: Return to Wholeness, The Wisdom of Healing, Vital Energy, The Ten Commitments, Free to Love, Free to Heal.